4 odporúčania ako motivovať deti pri učení angličtiny

Photo by cottonbro

Pozitívna motivácia dieťa je asi tou najzložitejšou vecou v živote rodiča. Nielen aby sa pre niečo nadchlo, ale hlavne, aby pri tom zotrvalo. Len vtedy vidí výsledky a buduje si sebadôveru vo svoje schopnosti.

Ak sa deťom páči nejaký druh hudby, chcú sa dozvedieť, o čom sa v nej spieva. Ak majú radi nejaký šport, zaujímajú sa o hráčov, o výsledky, o krajinu, kde sa ten šport hrá. Samozrejme, najviac nových informácií získavajú zo zdrojov v angličtine.

Ak hľadáte výučbu angličtiny, kde sa dieťa bude prirodzene baviť, zistite si, či reflektuje tieto zásady:

  1. Aktivity na hodine musia byť také zaujímavé, aby si deti neuvedomovali, že sa učia. Má vaše dieťa nejakú záľubu, bavia ho knihy, futbal, LEGO, tanec, filmy? Povedzte to lektorovi, aby našiel v angličtine také aktivity, ktoré dieťa rado robí.
  2. Aktivita musí mať „správnu“ úroveň, musí byť dostatočne motivujúca. Deti sú šikovné a mnohé anglické výrazy poznajú. Každú lekciu by sa mali naučiť minimálne 5 nových fráz, ktoré budú na ďalšej hodine vedieť použiť pri získavaní nových zručností.
  3. Deti chcú vidieť, že sú na nich rodičia hrdí. Neuvedomujú si, ako rýchlo sa učia. Ukážte im, ako sa zlepšili v čase. Povedzte lektorovi, aby spolu na prvej hodine nakrútili video po anglicky. Môže to byť napríklad rozhovor o téme, ktorú dieťa má rado. O 3 mesiace ho pred celou rodinou porovnajte s iným videom a pochváľte ho.
  4. Hľadajte situácie, kedy vám bol jazyk užitočný. Pri rozhovore s rodinou v zahraničí, vyhľadávaní si užitočných informácií pred dovolenkou, zistení zaujímavých faktov na poznávacom zájazde.

Deti kopírujú naše správanie, my sme ich vzory. Ak chceme, aby si dieťa čítalo knihu, zoberme si ju do ruky aj my a čítajme si spolu v obývačke.

Ak chceme, aby malo rado cudzie jazyky, vyjadrujte sa o nich iba pozitívne. Nespomínajte, ako ste sa na dovolenke ťažko dohovorili s hotelovým personálom. Radšej vyzdvihnite situáciu, keď sa vám v zahraničí v cudzom jazyku podarilo vybaviť napríklad nezabudnuteľný výlet.

Pozitívne príbehy v deťoch utvrdia význam cudzieho jazyka a nemusíte ich do učenia tlačiť.

Komentáre