5 rád, ktoré pomôžu pri výbere letného tábora

Photo by Lukas

Do výberu letného tábora je potrebné zahrnúť deti od začiatku. Okrem atraktívneho programu je dobré sa pozrieť aj na odporúčania, prostredie a podporu zo strany súrodencov alebo kamarátov.

Tip 1: Tábor vyberajte spoločne

Tábor hokejový, golfový, tanečný, kreatívny, anglický, legový…všetko to znie super, dieťa sa chce predsa dostatočne zabaviť počas celého leta.

Nezabúdajte, že na tábor nejdete vy ale vaše dieťa. Vyberajte preto spolu z tejto širokej ponuky, pýtajte sa ho a hovorte o tom, čo všetko ho čaká.

Tip 2: Odporúčania sú známkou kvality

Spýtajte sa na odporúčania rodičov a detí, ktoré daný tábor absolvovali. Na organizáciu sa pýtajte rodičov, zážitky je si ideálne vypočuť priamo od detí.

Tie vám povedia, čo sa naučili, veselé príhody, ako sa ku nim správali. Ideálne je, aby pri ich rozprávaní boli aj vaše deti.

Tip 3:  Spoznajte prostredie a ľudí 

Ak idete na konkrétny tábor po prvýkrát, je dobré zobrať dieťa do priestorov, kde sa bude tábor realizovať, aby videlo ako to tam bude vyzerať. Zavolajte si a dohodnite si termín stretnutia.

Niektoré tábory organizujú predtáborové stretnutie s animátormi, kde sa s nimi môžete porozprávať a spoznať ich ešte predtým, ako im zveríte svoje dieťa.

Tip 4: Vysvetlite dieťaťu, čo ho čaká a ako sa má správať

Pred každým táborom je nevyhnutná príprava. Vysvetlite deťom čo ich čaká, na čo je tábor zameraný, aký bude program, čo môžu očakávať.

Zopakujte si zásady slušného správania, vysvetlite im, že na tábore budú aj iné, neznáme deti a bude ich veľa. Hovorte o zodpovednosti a dodržiavaní bezpečnosti.  Pomôže tak k tomu, aby dieťa malo z tábora len tie najlepšie zážitky a nebolo sklamané.

Tip 5: Zoberte súrodenca alebo kamaráta

Aj keď je medzi súrodencami veľký vekový rozdiel, môžu byť v jednom tábore. Tábory často pokrývajú deti rôzneho veku, ale deti pracujú v skupinkách, ktoré sú rovnakého veku, pretože tieto deti majú často aj podobné záujmy.

Pre mladšieho súrodenca niekedy stačí ubezpečenie, že je nablízku nejaký príbuzný alebo dobrý kamarát.

Komentáre