Ako informácie dostávajú rodičia pred a počas letných táborov vo Fabričke

Fabricka-LEGO_tabor1

Dostávate informácie o táboroch načas a komplexne? Vo Fabričke sme komunikáciu ohľadom táborov rozdelili do viacerých etáp.

Keď sa klient prihlási na tábor, dostane do 2 dní detailný popis aktivít v rámci celého týždňa. Slúži to predovšetkým na to, aby sa rodičia mali možnosť s dieťaťom rozprávať o programe, o aktivitách, pýtať sa otázky, ako si dieťa tábor predstavuje.

Môžete mu vysvetliť rôzne situácie, ktoré môžu nastať, ako by malo byť zodpovedné a pod. Je tu samozrejme aj priestor na otázky na Fabričku zo strany rodičov, čo vždy vítame.

Približne 10 dní pred samotným táborom rodičia dostávajú emailom zoznam odporúčaných vecí a administratívne záležitosti, ktoré je potrebné vyplniť a podpísať. Ich cieľom je hladký priebeh tábora a vyhnutie sa prekvapeniam. 

V ďalšej etape sa deti môžu tešiť na pozvánky na tábor s tematickou grafikou. Tie rozposielame týždeň pred samotným táborom a ich účelom je, aby dieťa pocítilo, že tábor je o pár dní a že si pokladáme za česť ho pozvať na tento špeciálny týždeň.

Posledným emailom tesne pred táborom je predstavenie lektorov, kde popisujeme ich skúsenosti a záľuby. Vnímame to ako dôležité informácie nielen pre rodičov, ale aj pre deti, lebo tak môžu s animátorom nadviazať kontakt hneď od začiatku tábora a nájsť si spoločné témy.

Dokonca budeme na začiatku robiť kvíz o lektoroch, animátoroch a programe tábora, takže stojí za to si s dieťaťom prejsť infošky z emailov :).

Počas tábora si deti budú vytvárať spoločný denník, kde si budú zapisovať spoločné zážitky a vždy poobede pred koncom dňa si ich prejdú a doplnia. Denník bude k dispozícii pre všetkých spolu s fotomateriálom.

V piatok poobede, na konci tábora, sa budú predstavovať jednotlivé dosiahnuté úspechy, diela, ktoré deti vytvorili a humorné situácie z celého týždňa. Tie dáme s lektormi dohromady a pošleme ich v emaili rodičom. Môžu ich tak spolu s denníkom vytlačiť deťom na pamiatku.

A my poprosíme rodičov o plusy a odporúčania  uplynulého tábora tak, aby sme ten ďalší urobili ešte lepším. 

Veríme, že letné tábory vo Fabričke budú patriť medzi nezabudnuteľné zážitky pre vaše dieťa. A my sa tešíme na všetkých našich malých i väčších kamarátov. 

Komentáre