Jazykové kurzy

Na čo v kurzoch kladieme dôraz 

ANGLICKÍ LEKTORI

Anglický lektor je rodený hovorca alebo zahraničný lektor s vynikajúcou angličtinou, ktorý s deťmi komunikuje iba po anglicky. Každý náš lektor má učiteľský certifikát a prešiel špeciálnym niekoľkotýždňovým školením.

ENERGIA NA HODINE

Lektor je pre dieťa zosobnením angličtiny. Ak je veselý a kamarátsky, zaujíma sa o dieťa, tak je pre dieťa aj jazyk zaujímavý, chce sa rozprávať o zážitkoch, čo počas dňa robilo, ako sa cíti. Lektor musí vedieť výborne využívať mimiku na vyjadrenie pocitov a gestikuláciu pri vysvetľovaní slovíčok, na čo sa aj v online výučbe kladie dôraz.

15 MINÚT DENNE S BÁDANÍM A HRANÍM

Ak sa chcete zlepšovať v jazyku, musíte sa mu venovať pravidelne istý čas. Deti sa chcú hrať a bádať. Doprajme im 15 minút anglických aktivít, hier, kvízov, elektronických kníh, súťaží – všetko čo deti každodenne obklopuje. Ak sa venujete aktivite 15 minút denne, za rok sa z vás stane odborník. Tiež je dokázané, že sa viac naučíme 5 minút denne ako 1 hodinu raz týždenne.

ZÁŽITKOVÁ ANGLIČTINA

Ak sa vaše dieťa zabáva, viac si zapamätá a učí sa rýchlejšie. Kurzy WOW English, Smart Kid a Cool Teen využívajú zážitkové aktivity v angličtine, kde dieťa využíva aj pohybovú pamäť, učí sa zrakom a sluchom a vytvára si v pamäti asociácie, vďaka ktorým si daný zážitok a anglické frázy zapamätá na veľmi dlhý čas. Najdôležitejšie súčasti sú zábava (entertainment), hra (gamification) a vzdelávanie (education).

ONLINE HODINY A ONLINE ZÓNA

Dieťa sa vzdeláva v domácom prostredí v čase, ktorý mu vyhovuje. Hodina sa nahráva. Môžete si pozrieť, čo sa na hodine deti s lektorom učia. Slovíčka a frázy si dieťa precvičí napríklad cez aplikáciu Quizlet, ktorá následne umožňuje internatívne hry na lepšie zapamätanie a precvičenie. Na domácu úlohu dostáva dieťa projekt

Kurzy podľa veku dieťaťa

Kurz pre predškolákov
(4-5 rokov)

Vo veku 3-6 rokov sa deti učia cudzí jazyk tak ľahko ako materinskú reč.
WOW English je systém aktivít, kde sa deti učia popri zábave a hre.

Kurz pre najmladších školákov
(6-7 rokov)

Kombinácia živého lektora a online výučby
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Kurz pre mladších školákov
(8-10 rokov)

Vo veku 6-10 rokov je cudzí jazyk kriticky dôležitá zručnosť
Deti sa učia jazyk tak, že ho počujú v prirodzenom prostredí.

Kurz pre starších školákov
(11-13 rokov)

Kombinácia živého lektora a online výučby
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Preto si už stovky rodičov

vybrali Fabričku

Kreatívne vzdelávanie. Lektori z celého sveta.
Radosť z angličtiny. Výsledky v rozprávaní.
Odlišný prístup k výučbe detí. 

Chceme, aby deti pochopili, že je ich kamarát s kopec nápadmi a že sa s nimi rád rozpráva.
ENERGICKÝ LEKTOR
Chceme, aby deti mali viac angličtiny počas týždňa. Hodiny dopĺňajú interaktívne videá.
EFEKTÍVNY SYSTÉM
Chceme, aby sa deti do Fabričky tešili na lektora, kreatívne aktivity, pesničky a pozitívnu atmosféru.
NADŠENÉ DETI
Chceme, aby rodičia boli informovaní o všetkom. Môžu si pozrieť hodinu a pýtať sa na všetko, čo ich zaujíma.
PODPORA RODIČOM
Chceme čo najviac variability. Online aplikácie, slovné a športové hry, tlačené materiály, videá a cvičenia.
PÚTAVÉ MATERIÁLY
Chceme prepájať živého lektora a online svet. Deti baví komunikovať naživo aj cez moderné technológie.
ONLINE MOŽNOSTI

ČAS BEŽÍ? Potrebuje

VAŠE DIEŤA ANGLIČTINU?

Nie sme globálna sieť alebo aplikácia, kde s vami hovorí chat-robot po anglicky. 

Sme Fabrička z Trnavy. Fungujeme 7 rokov a prinášame na Slovensko
lektorov z celého sveta. A milujeme učiť deti cudzie jazyky.   

Často kladené otázky

Je možné si vyskúšať hodinu predtým, ako prihlásim dieťa do kurzu?

Áno. Je možné požiadať o ukážkovú hodinu. Otvorené a ukážkové hodiny organizujeme vždy v septembri.

Ako prebieha hodina?

Hodiny sú zamerané na rozprávanie a komunikáciu v angličtine. Lektor najskôr predstaví slovnú zásobu k téme, a deti ju aktívne používajú. Striedajú sa ohybové aktivity a sedavé aktivity. Pri hre sa dieťa učí prirodzene a ani si neuvedomuje, že komunikuje v cudzom jazyku. Hodiny môžu prebiehať face-to-face alebo online.

Čo všetko bude dieťa v kurze potrebovať?

Kurzy prebiehajú podľa metodiky Wattsenglish a súčasťou kurzu je aj pracovný zošit a DVD/CD.

Ako bude prebiehať kurz?

Je možné si vybrať kurz individuálny, mini skupinku alebo skupinový. Priebeh a dĺžka kurzu závisí od typu kurzu. Rodičia dostávajú mesačne informáciu čo sa na kurze preberalo a čo sa bude preberať. Pred koncom kurzu dostanete informáciu, že sa blíži koniec predplatených hodín.

Je možné zaplatiť poplatok za kurz na viac splátok?

Uprednostňujeme jednorázovú platbu za kurz a učebný materiál. Každý prípad ale posudzujeme individuálne. neváhajte nás prosím kontaktovať.

ČO hovoria o fabričke

rodičia a základné školy

Hodiny s lektormi boli zábavné a vtipné. Lektori postupovali podľa požiadaviek na prebratie učiva. Na hodiny boli veľmi dobre pripravení, snažili sa zapojiť do komunikácie všetkých žiakov. So žiakmi nadviazali priateľský vzťah, atmosféra na hodinách bola uvoľnená, zároveň si dokázali vybudovať u žiakov rešpekt.
Vladimír StrečanskýZŠ Jaslovské Bohunice
Keď prišla ponuka na vyučovanie AJ pre detí našej materskej školy, neváhala som ani chvíľu. Pani Holéczyová mi s vysokou dávkou profesionality vysvetlila všetko potrebné a podala podrobné informácie. Pozvali sme ju na rodičovské združenie, kde si spolu s lektorom získali aj rodičov detí. S jazykovou školou sme začali spolupracovať minulý školský rok, deťom sa vyučovanie veľmi páčilo, lektori sa venovali deťom s plným nasadením a z triedy sa vždy ozýval smiech a veselá angličtina.
Jarmila AdamíkováMŠ Cífer
Práve ten anglický lektor mu môže dať to, čo mu nedám ja - tú výslovnosť, tie grimasy, odtienky, citoslovcia, ktoré ho naučí práve Angličan alebo anglicky hovoriaci lektor. Keď som bola na ukážkovej hodine, tak bola zábavná, deti nesedia nad nejakými knižkami, ale tancujú, spievajú, robia aktivity a hlavne veľa komunikujú...
Zuzana, matka 2 detíprekladateľka