Jazykový kurz

pre mladších žiakov (8-10 rokov)

výskum univerzity MIT:

vo veku 6-10 rokov je cudzí jazyk

kriticky dôležitá zručnosť 

Ak chcete, aby dieťa ovládalo cudzí jazyk na úrovni materinského jazyka, malo by začať s učením do 10 rokov života. Podľa vedcov je už po tomto veku viditeľný pokles zručností pri začatí s cudzím jazykom.

Podľa tejto štúdie deti, ktoré začnú vo veku od 6 do 10 rokov, zaznamenávajú rýchlejší pokrok ako mladšie deti. Ako je to s deťmi na Slovensku?

 • Začínajú s cudzím jazykom vo veku okolo 6 rokov 
 • Majú 2-3 hodiny angličtiny týždenne v skupinke okolo 10 detí
 • Používajú moderné učebnice a interaktívne tabule
 • Rodičia sa s nimi učia denne a očakávajú, že ich angličtina bude baviť

Deti majú podmienky na to, aby po 2-3 rokoch dokázali
samostatne komunikovať v cudzom jazyku. 

Prečo však komunikácia u dieťaťa viazne?
Prečo nechce samostatne v angličtine hovoriť?

 • Príprava na každú hodinu je o memorovaní slovíčok
 • Slovíčka aj vie, ale nevie poskladať vetu 
 • Je ich veľa a nemá dostatok priestoru na komunikáciu
 • V angličtine sa inak píše a inak vyslovuje
 • Všetko sa zameriava na zvládnutie písomky

Naozaj je toto moderný spôsob, ako sa učí jazyk? 

Deti sa učia jazyk tak,
že ho počujú 
v prirodzenom prostredí 

pri hre a interakcii

s inými ľuďmi.

systém aktivít, kde sa

deti učia popri zábave a hre 

Vytvára sa prirodzené anglické prostredie. 

 • Rodený hovorca / native speaker je cool kamarát, ktorý rozpráva iba po anglicky
 • Vie dieťaťu dostatočne dobre vysvetliť čo od neho chce cez zaujímavú súťaž.
 • Slovíčka si dostatočne spoločne opakujú aby sa ich dieťa naučilo už na hodine správne vyslovovať a používať vo vete.
 • Neučia sa izolované slovíčka, ale celé vety. V rámci prirodzenej komunikácie zachytia aj bežné frázy – that´s great, good job, how are you a pod.
 • Dieťa komunikuje po anglicky v rámci hry, tým pádom si neuvedomuje, že hovorí po anglicky.

POpis kurzu

 • Dni výučby: podľa dohody 
 • Miesto: v priestoroch Fabričky alebo ONLINE (online platformy Zoom, Skype, Teams)
 • Vek detí: 8-10 rokov
 • Počet detí: individuálne (1-2), mini skupinka (3-4), skupinka (5 a viac) 
 • Dĺžka kurzu: 10 lekcií po 45 min. 
 • Výučbové materiály: špeciálny pracovný zošit podľa úrovne (WOW Bronze, Silver, Gold, zvukové CD a DVD s videami)
 • Cena: od 150 Eur / v závislosti od typu kurzu + učebné materiály

INTERAKTÍVNE VÝUČBOVÉ MATERIÁLY PRE DETI

Deti dostávajú špeciálny pracovný zošit, napr. WOW Bronze, zvukové CD a DVD s videami. Zošit WOW Bronze je ďalšou knihou zo série určenej pre staršie deti. V 10 témach v ňom rozpráva svoje príbehy veselý angličan Steve a jeho kamarátka Maggie a nový kamarát Bob the blob. Pracovný zošit je plný zábavných aktivít v novom formáte. Unikátne materiály využívajú reálnu tvár Steva, pretože ľudská tvár najlepšie vyjadrí pocity a emócie a tie zase napomáhajú rozvoju jazykových zručností.

Kliknite si na obrazok dole a otvorí sa Vám stránka s ukážkami knihy (Unit 2: My Class). Nižšie tiež nájdete ukážkové videá.

KU KAŽDEJ LEKCII Tri VESELÉ VIDEÁ

Každú lekciu dopĺňajú až štyri špeciálne videoklipy s príbehom alebo pesničkou na DVD a CD, v ktorých Steve pomocou humorných scénok a skečov nabáda deti k reakciám a komunikuje s nimi po anglicky. Keďže deti majú CD a DVD doma, umožňuje to rodičom zistiť, čo všetko deti vedia a precvičovať si spolu s nimi angličtinu. Na základe našich skúseností si deti radi opakovane pozrú videá a pesničky a opakovaním si lepšie zapamätajú čo sa naučili.

Kliknite si na obrazok dole a otvorí sa Vám stránka s ukážkami videí z DVD (Unit 2: My Class).

ČO sa deti na kurze naučia

Unit 1
Meet My Friend
Is it a girl? Yes, it is. / No, it isn’t. What’s your name? I’m/My name is… Who’s this? This is… How old is she? She is…
(good morning, good afternoon, good evening, good night, (best) friend, 0-100 Sit down, stand up, open, close)
Unit 2
My Class
What is it? It’s our pen. Is it a book? Yes, it is./No, it isn’t. Whose book is it? It’s his book. What colour is it? It’s blue.
(pen, pencil, book, rubber, ruler, bag, teacher, board, desk, chair)
Unit 3
My New Home
Is there a sofa in your living room? Yes, there is./No, there isn’t. Are there any wardrobes in your bedroom? Yes, there are./No, there aren’t. Where is my bag? It is under my sofa.
(sofa, armchair, cupboard, dishwasher, washing machine, toilet, bed, wardrobe, sink, shower)
Unit 4
Let´s Go Out!
Have you got any bike? Yes, I have./No, I haven’t. Can you ride a bike? Yes, I can. /No, I can’t.
(play tennis, play football, play the guitar, play the piano, play computer games, do gymnastics/karate, ride a bike, go swimming/skiing/skateboarding)
Unit 5
Hello, Doctor!
What’s the matter? I have got a sore throat. Don’t go swimming. Take medicine.
(have a headache, sore throat, stomach ache, cough, runny nose, take medicine, go to hospital, drink a hot drink, stay in bed, see the doctor)
Unit 6
Master Chef
What’s in it? There is some milk. There are 2 apples. Recipe: Take (a banana), peel (it), slice (it), put (it) in a smoothie maker, mix (it), pour (it) into the glass, set the table, serve it with (a cherry).
(peel (a banana), slice (a carrot), mix (it), pour (it), serve (it) spoon, knife, fork, plate, glass)
Unit 7
On the Farm
What do we get from cows? We get beef and milk from cows. What do they do on the farm? They grow fruit, raise cows, take care of the farm.
(beef, pork, ham, eggs, flour get (it) from, raise (pigs), grow (vegetables), take care of (the farm), farmer)
Unit 8
Our Family Life
How often do you make the bed? I make the bed every day. Do you make the bed every day? Yes, I do. / No, I don’t. Does he make the bed every day? Yes, he does. / No, he doesn’t.
(make the bed, clean my teeth, go to school, watch TV, have a shower, tidy (my room), load/unload the dishwasher/washing machine, hoover (the kitchen/the bedroom…), wash (the car))
Unit 9
Shopping for Clothes
What are you doing now? I am buying shoes now. Is she buying shoes? Yes, she is. No, she isn’t.
(season, spring, summer, autumn, winter dress, sweater, trousers, shorts, shoes)
Revision, TestFinal test in written and spoken form

už stovky rodičov si

vybrali Fabričku

Kreatívne vzdelávanie. Lektori z celého sveta.
Radosť z angličtiny. Výsledky v rozprávaní.
Odlišný prístup k výučbe detí. 

Chceme, aby deti pochopili, že je ich kamarát s kopec nápadmi a že sa s nimi rád rozpráva.
ENERGICKÝ LEKTOR
Chceme, aby deti mali viac angličtiny počas týždňa. Zvýšili sme počet minút o 300%.
EFEKTÍVNY SYSTÉM
Chceme, aby sa deti do Fabričky tešili na lektora, kreatívne aktivity, pesničky a pozitívnu atmosféru.
NADŠENÉ DETI
Chceme, aby rodičia boli informovaní o všetkom. Môžu si pozrieť hodinu a pýtať sa na všetko, čo ich zaujíma.
PODPORA RODIČOM
Chceme čo najviac variability. Online aplikácie, slovné a športové hry, tlačené materiály, videá a cvičenia.
PÚTAVÉ MATERIÁLY
Chceme prepájať živého lektora a online svet. Deti baví komunikovať naživo aj cez moderné technológie.
ONLINE MOŽNOSTI

Je dobré, aby sa vaše dieťa

učilo od lektorov, ktorých pozná ?  

Nie sme globálna sieť alebo aplikácia, kde s vami hovorí chat-robot po anglicky. 
Stačí k nám prísť a môžete sa s lektormi zoznámiť.   

Sme Fabrička z Trnavy. Fungujeme 7 rokov a prinášame na Slovensko
lektorov z celého sveta. A milujeme učiť deti cudzie jazyky.   

Často kladené otázky

Ak sa prihlásim na tento kurz, musím pokračovať v nejakom ďalšom kurze?

Nie. Vstup do 14-dňového kurzu nie je podmienený iným produktom. Pokiaľ výučba bude vaše dieťa baviť, môžete si vybrať napr. 12-týždňový kurz, ktorý nadväzuje na tento kurz. Váš výber je úplne dobrovoľný.

Čo všetko bude dieťa v kurze potrebovať?

Základom je počítač (ideálne laptop s webkamerou a mikrofónom) a internetové pripojenie. Odporúčame rýchly internet, keďže hodiny naživo s anglickým lektorom budú firmou streamovania videa.

Čo sa stane po 14 dňoch?

Po ukončení 14-dňového trvania kurzu sa prístup do Smart Kid Clubu pre účastníkov 14-dňového kurzu zadarmo uzatvorí a nebude možné sa do neho opätovne prihlásiť. Ak budete mať záujem o iný kurz, môžete nás kontaktovať.

Ako bude prebiehať tento kurz?

V pondelok začíname 30-min. online lekcia s anglickým lektorom, v utorok a stredu sú prichystané 15-min. aktivity, napr. video, či kniha. Vo štvrtok opäť online lekcia s lektorom, v piatok súťaž medzi deťmi. Na sobotu a nedeľu bude tip na víkend - krátky príbeh, video alebo zaujímavý projekt.

Pre ktoré deti je tento kurz určený a pre ktoré nie?

Kurz je určený pre školákov vo veku od 6-10 rokov, ktorí mali základy angličtiny. Nie je určený pre úplných začiatočníkov alebo deti mladšie ako 6 rokov.

ČO hovoria o fabričke

rodičia a základné školy

Práve ten anglický lektor mu môže dať to, čo mu nedám ja - tú výslovnosť, tie grimasy, odtienky, citoslovcia, ktoré ho naučí práve Angličan alebo anglicky hovoriaci lektor. Keď som bola na ukážkovej hodine, tak bola zábavná, deti nesedia nad nejakými knižkami, ale tancujú, spievajú, robia aktivity a hlavne veľa komunikujú...
Zuzana Sýkorováprekladateľka
Hodiny s lektormi boli zábavné a vtipné. Lektori postupovali podľa požiadaviek na prebratie učiva. Na hodiny boli veľmi dobre pripravení, snažili sa zapojiť do komunikácie všetkých žiakov. So žiakmi nadviazali priateľský vzťah, atmosféra na hodinách bola uvoľnená, zároveň si dokázali vybudovať u žiakov rešpekt.
Vladimír StrečanskýZŠ Jaslovské Bohunice
Dvaja lektori, dva týždne a kopec spokojných detí. Od prvého kontaktu, cez bezproblémovú komunikáciu až po super zážitok z hodín. Milí a šikovní lektori. Môžeme len odporučiť kurz angličtiny na škole.
Matej Juranučiteľ na ZŠ
Keď prišla ponuka na vyučovanie AJ pre detí našej materskej školy, neváhala som ani chvíľu. Pani Holéczyová mi s vysokou dávkou profesionality vysvetlila všetko potrebné a podala podrobné informácie. Pozvali sme ju na rodičovské združenie, kde si spolu s lektorom získali aj rodičov detí. S jazykovou školou sme začali spolupracovať minulý školský rok, deťom sa vyučovanie veľmi páčilo, lektori sa venovali deťom s plným nasadením a z triedy sa vždy ozýval smiech a veselá angličtina.
Jarmila AdamíkováMŠ Cífer