Jazykový kurz

pre predškolákov

Vo veku 3-6 rokov sa deti učia cudzí jazyk tak ľahko ako materinskú reč 

A každé dieťa sa dokáže naučiť materinský jazyk.
Ako to dokážu? 
  

 • Dieťa najskôr počúva jazyk, ktorým naň rozprávate a vníma váš spev, melódiu, výslovnosť, tempo reči...
 • Najskôr sa snaží pochopiť a potom reaguje. Prvotná reakcia je úsmev, neskôr opakovanie pohybu k pesničke (spomeňte si na kolo-kolo-mlynské)
 • Neskôr začína chápať pokyny tak, že reaguje pohybom – podaj tatinovi loptičku, ukáž bábiku. Vnímajú to ako hru.
 • Až potom začínajú deti pomenúvať predmety. Opakujú ich názvy po dospelých. Veľa opakujú.
 • Deti majú veľa energie a stále sa pohybujú. Spoznávajú svoje okolie a ľudí a chcú sa hrať.

Rovnako sa deti učia aj cudzí jazyk.

Možno sa aj vy učíte so svojím dieťaťom doma.
Ale možno si aj vy hovoríte, že 

 • chcete vidieť rýchlejší pokrok, ale nejde to
 • dieťa asi nerozumie, snažíte sa všetko prekladať  
 • neviete ako ho motivovať
 • nie ste si istí v cudzom jazyku 
 • bojíte sa, aby sa dieťa nenudilo a nebude mať k angličtine vzťah

Ale chcete, aby sa vaše dieťa
cudzí jazyk učilo

jednoducho a správne

Skúste WOW ENGLISH.

wow english je systém aktivít,
kde sa deti učia popri zábave a hre 

Deti v predškolskom veku sa v rámci angličtiny učia opakovať a intonovať, vnímať gestikuláciu so slovnými pokynmi a striedanie aktivít. 

 • Učia sa rodeným hovorcom – naučia sa správny prízvuk, výslovnosť ale aj intonáciu, ktorá je v tomto veku najdôležitejšia
 • Využíva sa reakcia na daný pokyn pohybom – lektor povie jump, dá pokyn a dieťa začne skákať.
 • Podobným štýlom si môžete predstaviť pohyb točiacich sa kolies v piesni Wheels on the bus. Deti si spájajú túto frázu s krúživým pohybom...
 • Neučia sa izolované slovíčka, ale celé vety. V rámci prirodzenej komunikácie zachytia aj bežné frázy – that´s great, good job, how are you a pod.
 • Aktivity a činnosti sú hravé a v krátkych intervaloch sa striedajú (sedavé a pohybové aktivity každých cca 5 minút)

POpis kurzu

 • Dni výučby: podľa dohody 
 • Miesto: v priestoroch Fabričky alebo ONLINE (online platformy Zoom, Skype, Teams)
 • Vek detí: 3-6 rokov
 • Počet detí: individuálne (1-2), mini skupinka (3-4), skupinka (5 a viac) 
 • Dĺžka kurzu: 10 lekcií po 45 min. 
 • Výučbové materiály: špeciálny pracovný zošit podľa úrovne (WOW Yellow, Blue alebo Red, zvukové CD a DVD s videami)
 • Cena: od 150 Eur / v závislosti od typu kurzu + učebné materiály

INTERAKTÍVNE VÝUČBOVÉ MATERIÁLY PRE DETI

Deti dostávajú špeciálny pracovný zošit (napríklad) WOW Blue, zvukové CD a DVD s videami. Zošit WOW Blue je ďalšou knihou zo série určenej pre mladšie deti. V 10 témach v ňom rozpráva svoje príbehy veselý angličan Steve a jeho kamarátka Maggie. Svojou štruktúrou je prispôsobený danej vekovej kategórii – menšie obrázky s náročnejšími úlohami v angličtine. 

Kliknite si na obrazok dole a otvorí sa Vám stránka s ukážkami knihy (Unit 5: Body). Nižšie tiež nájdete ukážkové videá.

KU KAŽDEJ LEKCII AŽ ŠTYRI VESELÉ VIDEÁ

Každú lekciu dopĺňajú až štyri špeciálne videoklipy s príbehom alebo pesničkou na DVD a CD, v ktorých Steve pomocou humorných scénok a skečov nabáda deti k reakciám a komunikuje s nimi po anglicky. Keďže deti majú CD a DVD doma, umožňuje to rodičom zistiť, čo všetko deti vedia a precvičovať si spolu s nimi angličtinu.

Kliknite si na obrazok dole a otvorí sa Vám stránka s ukážkami videí z DVD (Unit 5: Body).

ČO sa deti na kurze naučia

Introductory Unit What’s your name? My name is...
(hello, goodbye)
Unit 1 Hello, Let's Start!What’s your name? My name is...
(run, jump, swim, fly)
Unit 2 ColoursWhat colour is it? It’s (colour).
(red, yellow, green, blue, black, white)
Unit 3 At HomeWhat is it? It’s a (noun).
(bag, book, door, window, table, chair, carpet, radio)
Unit 4 ToysWhat is it? It’s a red ball.
(ball, doll, puppet, teddy bear, marbles, yo-yo, blocks)
Unit 5 BodyWhat are they? They are legs.
(hand(s), leg(s), arm(s), foot (feet), head, tummy, bottom, shoulder(s))
Unit 6 FoodDo you like cake? I like cake.
(cake, sandwich, biscuit, tea, chocolate, yoghurt, cheese, milk)
Unit 7 PetsDo you like spiders? Yes, I do. No, I don’t. I like / don’t like spiders.
(dog, cat, frog, fish, rabbit, hamster, turtle, spider)
Unit 8 DifferencesWhat is it? It's a big clown.
(big, small, fast, slow, tall, short, fat, thin)
Unit 9 ClothesWhose is this t-shirt? It’s my/your/his/ her t-shirt.
(hat, t-shirt, sweater, dress, socks, shoes, trousers, shorts)
Unit 10 Review + BonusReview + Celebration vocabulary
(Halloween, Christmas, Easter, Holidays)

už stovky rodičov si

vybrali Fabričku

Kreatívne vzdelávanie. Lektori z celého sveta.
Radosť z angličtiny. Výsledky v rozprávaní.
Odlišný prístup k výučbe detí. 

Chceme, aby deti pochopili, že je ich kamarát s kopec nápadmi a že sa s nimi rád rozpráva.
ENERGICKÝ LEKTOR
Chceme, aby deti mali viac angličtiny počas týždňa. Zvýšili sme počet minút o 300%.
EFEKTÍVNY SYSTÉM
Chceme, aby sa deti do Fabričky tešili na lektora, kreatívne aktivity, pesničky a pozitívnu atmosféru.
NADŠENÉ DETI
Chceme, aby rodičia boli informovaní o všetkom. Môžu si pozrieť hodinu a pýtať sa na všetko, čo ich zaujíma.
PODPORA RODIČOM
Chceme čo najviac variability. Online aplikácie, slovné a športové hry, tlačené materiály, videá a cvičenia.
PÚTAVÉ MATERIÁLY
Chceme prepájať živého lektora a online svet. Deti baví komunikovať naživo aj cez moderné technológie.
ONLINE MOŽNOSTI

ČAS BEŽÍ? Potrebuje

VAŠE DIEŤA ANGLIČTINU?

Nie sme globálna sieť alebo aplikácia, kde s vami hovorí chat-robot po anglicky. 

Sme Fabrička z Trnavy. Fungujeme 7 rokov a prinášame na Slovensko
lektorov z celého sveta. A milujeme učiť deti cudzie jazyky.   

Často kladené otázky

Ak sa prihlásim na tento kurz, musím pokračovať v nejakom ďalšom kurze?

Nie. Vstup do 14-dňového kurzu nie je podmienený iným produktom. Pokiaľ výučba bude vaše dieťa baviť, môžete si vybrať napr. 12-týždňový kurz, ktorý nadväzuje na tento kurz. Váš výber je úplne dobrovoľný.

Čo všetko bude dieťa v kurze potrebovať?

Základom je počítač (ideálne laptop s webkamerou a mikrofónom) a internetové pripojenie. Odporúčame rýchly internet, keďže hodiny naživo s anglickým lektorom budú firmou streamovania videa.

Čo sa stane po 14 dňoch?

Po ukončení 14-dňového trvania kurzu sa prístup do Smart Kid Clubu pre účastníkov 14-dňového kurzu zadarmo uzatvorí a nebude možné sa do neho opätovne prihlásiť. Ak budete mať záujem o iný kurz, môžete nás kontaktovať.

Ako bude prebiehať tento kurz?

V pondelok začíname 30-min. online lekcia s anglickým lektorom, v utorok a stredu sú prichystané 15-min. aktivity, napr. video, či kniha. Vo štvrtok opäť online lekcia s lektorom, v piatok súťaž medzi deťmi. Na sobotu a nedeľu bude tip na víkend - krátky príbeh, video alebo zaujímavý projekt.

Pre ktoré deti je tento kurz určený a pre ktoré nie?

Kurz je určený pre školákov vo veku od 6-10 rokov, ktorí mali základy angličtiny. Nie je určený pre úplných začiatočníkov alebo deti mladšie ako 6 rokov.

ČO hovoria o fabričke

rodičia a základné školy

Hodiny s lektormi boli zábavné a vtipné. Lektori postupovali podľa požiadaviek na prebratie učiva. Na hodiny boli veľmi dobre pripravení, snažili sa zapojiť do komunikácie všetkých žiakov. So žiakmi nadviazali priateľský vzťah, atmosféra na hodinách bola uvoľnená, zároveň si dokázali vybudovať u žiakov rešpekt.
Vladimír StrečanskýZŠ Jaslovské Bohunice
Keď prišla ponuka na vyučovanie AJ pre detí našej materskej školy, neváhala som ani chvíľu. Pani Holéczyová mi s vysokou dávkou profesionality vysvetlila všetko potrebné a podala podrobné informácie. Pozvali sme ju na rodičovské združenie, kde si spolu s lektorom získali aj rodičov detí. S jazykovou školou sme začali spolupracovať minulý školský rok, deťom sa vyučovanie veľmi páčilo, lektori sa venovali deťom s plným nasadením a z triedy sa vždy ozýval smiech a veselá angličtina.
Jarmila AdamíkováMŠ Cífer
Práve ten anglický lektor mu môže dať to, čo mu nedám ja - tú výslovnosť, tie grimasy, odtienky, citoslovcia, ktoré ho naučí práve Angličan alebo anglicky hovoriaci lektor. Keď som bola na ukážkovej hodine, tak bola zábavná, deti nesedia nad nejakými knižkami, ale tancujú, spievajú, robia aktivity a hlavne veľa komunikujú...
Zuzana, matka 2 detíprekladateľka