Koľko trvá vytvoriť si pozitívny návyk (na jazyk)?

Návyk je niečo, čo človek robí bez rozmýšľania, automaticky.  Napríklad ranné umývanie zubov, alebo vyzutie topánok, keď vchádza do domu.

Každý z nás rodičov vie, že musíme deťom opakovať, aby takéto jednoduché veci urobili. Chceli by sme, aby to robili automatizovane. Koľko teda trvá, aby si dieťa návyk osvojilo?

V štúdii s 96 (dospelými) dobrovoľníkmi Dr.Lallyová a jej kolegovia na University College London, že vybudovanie nového návyku trvá priemerne 66 dní (2 mesiace) tak, aby sa činnosť stala návykom.

Ako teda na to?

4 tajomstvá vytvárajúce návyk

Pravidelnosť – čím častejšie vaše dieťa robí nejakú činnosť, tým skôr sa z nej stáva návyk. Takže, ak je vaším cieľom zvýšiť obľúbenosť angličtiny u dieťaťa, je lepšie mu rozložiť čas z „nárazovej“ 1,5 hodiny týždenne na 10-15 minút denne.

Dôslednosť – robiť niečo v rovnakom čase a v rovnakom prostredí pomáha formovať rutinu. V našom prípade sa môže začať venovať sa angličtine napríklad pred olovrantom o 15:00. Je potrebné si uvedomiť spúšťač akcie (napríklad jedlo) a robiť to každý deň.

Jednoduchosť – čím je akcia jednoduchšia a menej rozhodnutí musí dieťa urobiť, tým skôr sa zautomatizuje. Ak je teda cieľom naučiť sa cudzí jazyk, začnite jednoducho. Stačí jedna fráza denne, minútová pesnička, cvičenie s 3 odpoveďami denne po príchode zo školy, až kým sa akcia nestane zvykom. Neskôr navyšujte čas a dopĺňajte kreatívnejšie formy.

Výdrž – ak sa vynechá jeden deň, nič sa nedeje. Cieľom je čím skôr sa dostať späť do rutiny, aby vznikol návyk. Všetci máme svoje dni. Narodeniny, párty, prázdniny, choroba… Takže nepozerajte sa na deň, ako na deň zlyhania ale ako súčasť života.

Na angličtinu sa teda netreba pozerať ako na niečo obrovské, komplexné, ale začať s malými časťami, pravidelne a jednoducho. Veď ako hovorí známy motivačný spíker Brian Tracy: Ako sa dá zjesť obrovský slon? Kúsok po kúsku.

A ako je to u Vás doma s angličtinou?

Komentáre