Značka: letný tábor

Fabricka-LEGO_tabor1

Ako informácie dostávajú rodičia pred a počas letných táborov vo Fabričke

Dostávate informácie o táboroch načas a komplexne? Vo Fabričke sme komunikáciu ohľadom táborov rozdelili do viacerých etáp. Keď sa klient prihlási na tábor, dostane do 2 dní detailný popis aktivít v rámci celého týždňa. Slúži to predovšetkým na to, aby sa rodičia mali možnosť s dieťaťom rozprávať o programe, o aktivitách, pýtať sa otázky, ako si dieťa tábor predstavuje. Môžete mu vysvetliť rôzne situácie,...